The realtor has an invaluable lot of experience. He really listens to you. He points (clearheaded) towards points of interest if you want to go through it too fast yourself. Very easy to reach and involved. Even after the purchase. He makes sure you won’t worry. A real recommendation.

For the full review and grading look at our funda page.

Miss Slangen

“I had high expectations of the services provided by the realtor (Hans Voorn) and they were proven to be right during the buying process. Without Hans, the purchase and the result would not have ended the same way. We valued his critical view, the reflection of our wishes and needs, and speed doing things enormously. Also after the transaction, we noticed a good and fast communication and appreciate his involvement creating our new ”home”

On funda this review included a score of 9.3!

J. van Velzen

Hans has – partially because of his background in engineering and lots of experience – provided us with decent advice when it came to buying a house. He is correct, meticulous, and communicates in a clear fashion. Hans will stay in touch at all times which gives him full control over everything; also when something unexpected happens! Hans showed the capability to quickly shift between tasks and was available at all times, which quickly created a solution. Hans is a concerned, but above all trustworthy realtor, who we would recommend to anybody.

The purchase of this house was graded on our funda page with a 9,5!

The Puntman Family

I’m very content with our collaboration, the expertise, and professionality of Hans Voorn. His engineering appraisals are very detailed and complete. Besides that, he has excellent knowledge of the market!

This purchase was graded on Funda with a 9,5!

madam N. Visser

Hans Voorn is very precise with the guiding of thoughts forming and actions concerning purchases. This makes that his support and services have a nice personal way, as well as a direct and secure business-type of approach. His expertise in the background and in front provide a solid base for this support and these services.

Our guidance towards a purchase has been given a 9!
See the full review at the Funda pagina

Dhr. Bessems

Hans Voorn is zeer zorgvuldig bij de begeleiding van gedachtenvorming en aankoophandelingen. Zijn support en services hebben daardoor zowel een prettig persoonlijk karakter alsook een direct en secure zakelijke benadering. Zijn deskundigheid op achtergrond en op voorgrond vormt een solide basis voor deze support en services.

Onze aankoopbegeleiding werd beoordeeld met een 9!
Zie de volledige beoordeling op onze Funda pagina

Dhr. Bessems

Ik ben erg tevreden over de samenwerking, deskundigheid en professionaliteit van Hans Voorn. Zijn bouwkundige keuringen zijn zeer gedetailleerd en compleet. Daarnaast heeft hij uitstekende marktkennis!

Deze aankoop werd op Funda beoordeeld met een 9,5!

mevrouw N. Visser

Hans heeft ons – mede door zijn bouwkundige achtergrond en ruime ervaring – voorzien van een gedegen advies rondom de koop van het huis. Hij is correct, nauwgezet en communiceert in heldere en begrijpelijke taal. Hans houdt te allen tijde de vinger aan de pols en heeft daardoor alles onder controle; ook bij onverwachte omstandigheden! Hans heeft hierin getoond snel te schakelen en was altijd bereikbaar, waardoor een oplossing gauw geboden werd. Hans is een betrokken, maar bovenal betrouwbare makelaar, die wij iedereen zouden aanbevelen.

De aankoop van dit huis werd op onze fundapagina beoordeeld met een 9,5!

Familie Puntman

“De verwachting van de dienstverlening van de makelaar (Hans Voorn) was hoog gespannen en dat is meer dan waargemaakt tijdens het aankoopproces. Zonder Hans was de aankoop en het resultaat niet zo verlopen. We hebben zijn kritische blik, reflectie van wensen en behoeften en snelheid van handelen enorm gewaardeerd. Ook na de transactie zien we een goede en snelle communicatie en waarderen we zijn betrokkenheid bij het creëren van onze nieuwe ‘thuis’!”

Op funda ging deze review gepaard met een score van een 9.3!

J. van Velzen

De makelaar heeft onmisbaar veel ervaring. Hij luistert goed naar je. Hij wijst je (nuchter) op zaken als je zelf wellicht veel te hard van stapel wilt lopen. Zeer goed bereikbaar, heel betrokken. Zelfs na de aankoop. Hij neemt je alle zorgen uit handen. Een echte aanrader.

Voor de volledige review en het kantoor cijfer bekijk onze funda pagina

Mevrouw Slangen