Zekerheid

De garantie

Wij garanderen elke cliënt:
1. Hét huis te vinden dat klopt
2. Hem te ontzorgen
3. Een opbrengst die de kosten overtreft
4. Onze volledige aandacht en opmerkzaamheid
5. Een zeker en veilig gevoel

De garantie

Wij garanderen elke cliënt:
1. Hét huis te vinden dat klopt
2. Hem te ontzorgen
3. Een opbrengst die de kosten overtreft
4. Onze volledige aandacht en opmerkzaamheid
5. Een zeker en veilig gevoel

85.Tips-from-Our-Home-Security-Expert-600x400

Wat levert het op?

De winst voor u zit hoofdzakelijk in:

  • Het eerder in beeld hebben van het huis dat klopt
  • Goed in kaart gebrachte belanrijken details zoals: bouwtechnische kwaliteiten, juridische aspecten, omgevingsfactoren, economische en demografische waarden, etc.
  • Een exact waardeoordeel
  • Een goede waarde afweging
  • Het betere onderhandelingsresultaat
  • Een perfect, juridisch waterdichte afwikkeling
  • Additioneel advies
  • Ontzorging tijdens het gehele traject